ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ งานจ่ายกลาง (จำนวน ๑ รายการ)