โรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบคุณ คุณวราลักษณ์ ผลึกเพ็ชร์ บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อชุดสายไฟเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า แผนกกายภาพบำบัด รพ.อ่าวลึก จำนวนเงิน 12,255 บาท

โรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบคุณ ….
คุณวราลักษณ์ ผลึกเพ็ชร์ บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อชุดสายไฟเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า แผนกกายภาพบำบัด รพ.อ่าวลึก จำนวนเงิน 12,255 บาท ค่ะ
ขออนุโมทนาในส่วนกุศลสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ด้วย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลก จงช่วยดลบันดาลและคุ้มครองรักษาให้ท่านปราศจากสรรพโรคาพาธอุปัทวันตราย
เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ