ประกาศแผนจัดจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์