ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atracurium besilate ๕๐ mg/๕ mL ๖๗๐๑๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง