ประกาศแผนจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการกลุ่มงานกลุ่มทันตกรรม