ประกาศแผนจัดจ้างแผนจัดจ้างตรวจวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์