ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Alcoholethyl ๙๕% ๔๕๐ ml ๖๖๐๙๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง