ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amiodarone ๑๕๐ mg/๓ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง