ประกาศโรงพยาบาลอ่าวลึกเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๖ รายการ ๖๖๐๔๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง