ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Betahistine ๖ mg ๖๗๐๑๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง