ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dipotasium clorazepate ๕ mg ๖๖๐๙๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง