ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษฯ (e-bidding)