ประกาศโรงพยาบาลอ่าวลึกเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๔ รายการ ๖๖๐๖๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง