ร่วมงาน แถลงข่าว กิจกรรมเดิน- วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 7 เพื่อ 19 โรงพยาบาล” ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร

วันที่ 12 กันยายน 2566
นพ.ธีรวัฒน์ สกุลมานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก และประธานมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงพยาบาลอ่าวลึก เข้าร่วมงาน แถลงข่าว กิจกรรมเดิน- วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 7 เพื่อ 19 โรงพยาบาล” ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร การจัดงานในครั้งนี้ ทางมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ทีมผู้จัดงานเดิน-วิ่งก้าวด้วยธรรม และผู้สนับสนุนมอบทุนทรัพย์ในการสร้างตึกผู้ป่วยในให้กับ
โรงพยาบาลอ่าวลึก