ร่วมรับบริจาครถพยาบาล ซึ่งบริจาคโดยพระราชมงคลวชิรเจดีย์ (หลวงปู่เนตร จิรปุญโญ)และคณะศิษยานุศิษย์ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นพ.ธีรวัฒน์ สกุลมานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึกพร้อมด้วย นางธนพัชร สมใจ หัวหน้าพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่าวลึก เข้าร่วมรับบริจาครถพยาบาล ซึ่งบริจาคโดยพระราชมงคลวชิรเจดีย์ (หลวงปู่เนตร จิรปุญโญ)และคณะศิษยานุศิษย์ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


โรงพยาบาลอ่าวลึก ขออนุโมทนาในส่วนกุศลสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ด้วย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลก จงช่วยดลบันดาลและคุ้มครองรักษาให้ท่านปราศจากสรรพโรคาพาธอุปัทวันตราย
เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ