ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tetracaine(HCl) eye drop ๐.๕% ๖๗๐๖๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง