ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนบ้านควนโอ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566
นายธีรวัฒน์ สกุลมานนท์ผอ.รพ .อ่าวลึก พร้อมด้วยนายสัญญา รักษารัตน์ สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก
นางธนพัชร สมใจ หัวหน้าพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขอำเภออ่าวลึกออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนบ้านควนโอ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม