ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ จำนวน 1 รายการ