ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นสารเคมีและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ