ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวทีและบริเวณพิธีเปิด (จำนวน ๒ รายการ)