ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพรมะขามป้อม ๖๐ ml ๖๖๑๒๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง