ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริการตรวจวินิจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์