ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง