ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลายขยะอันตราย (จำนวน ๑ รายการ)