ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบสิ่งปฏิกูล (จำนวน ๑ รายการ)