ประกาศแผนจัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลอ่าวลึก