ประกาศโรงพยาบาลอ่าวลึกเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๓ รายการ ๖๖๐๕๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง