ประกาศโรงพยาบาลอ่าวลึกเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๕ รายการ ๖๖๐๗๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง