ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoprolol ๑๐๐ mg ๖๗๐๒๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง