ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Colchicine ๐.๖ mg ๖๗๐๒๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง