ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษชั้น 2 จำนวน 5 ห้อง