ประกาศโรงพยาบาลอ่าวลึกเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๒ รายการ ๖๖๐๖๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง