ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดสถานที่บริเวณพิธีเปิดและคลินิกบริการทุกคลินิก จำนวน ๙ รายการ