ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol syrup ๖๐ ml ๖๗๐๒๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง