ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimenhydrinate inj. ๕๐ mg/ml ๖๗๐๒๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง