ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Carvedilol ๖.๒๕ mg ๖๗๐๑๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง