ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ รายการ)