ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 กิโลวัตน์ พร้อมติดตั้ง