ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๔ รายการ ๖๖๐๕๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง