ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นสารเคมีและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ รายการ)