ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลอ่าวลึก