ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ รายการ)