ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone inj. ๑ g ๖๖๑๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง