ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยามะขามป้อม (ยาแก้ไอ) ๖๐ ml ๖๖๑๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง