ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxazosin ๒ mg ๖๖๑๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง