ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aromatic ammonia spirit ๔๕๐ ml ๖๗๐๓๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง