ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetamol ๕๐๐ mg ๖๗๐๓๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง