ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง