ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๒ รายการ ๖๖๑๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง