ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lithium carbonate ๓๐๐ mg ๖๖๑๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง